EN FRISKARE ARBETSPLATS

En friskare, mer välmående och lönsammare arbetsplats

VI ERBJUDER

Hur mår du och dina kollegor? Hinner ni inte med att arbeta aktivt med hälsofrågor på er arbetsplats? Vill ni väl men har inte tiden och kunskapen att hjälpa era medarbetare hela vägen?

Ofta har man som arbetsgivare tänkt att man borde satsa på en friskare och mer välmående arbetsplats men steget från en tanke till handling kan kännas stort och svårt. Man erbjuder personalen friskvårdsbidrag. Man kanske har börjat med att införa regelbundna hälsokontroller för att se hur personalen mår.

Men sedan då? Hur tar man det vidare därifrån? Och hur ger man sina anställda de bästa förutsättningarna för att faktiskt nyttja sitt friskvårdsbidrag?

Jo, man krokar arm med oss!
Vi erbjuder ett gediget paket som är färdigt att bara tacka ja till. Vi kommer till er arbetsplats och hjälper din verksamhet med nuläge, utbildar medarbetare och skapar en medvetenhet om hälsosamma vanor och välmående.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

  Vid 6 tillfällen under 3 till 6 månader kommer vi till er och håller föreläsningar för att lära era medarbetare mer om hälsa och välmående. Hur man får in bättre vanor i livet vad gäller kost, träning, sömn och stress. Hur man med enkla medel kan göra ändringar som på sikt ger en god effekt. Man måste inte ha ett medlemskap på ett gym för att få ett aktivare och mer välmående liv.

  Vi startar med att skicka ut ett formulär till alla medarbetare där de får fylla i ett antal frågor om nuläge och om sitt önskade läge och målsättning. Vid vårt första besök hos er erbjuder vi dem som vill en vägning på vår bioimpendancevåg (mäter BMI, BMR, fettprocent, muskelmassa m.m.). Vi tar ev. mått och ser över att deras mål är rimliga. Vi hjälper de som vill ändra sin vikt att hitta den mängd energi de behöver äta och träna för att nå dit.

  Sedan tar vi med vågen till varje föreläsning för dem som vill följa upp. För de som inte har vikt som mål mäter vi på annat sätt hur deras resultat förbättras.

  ALLT DETTA INGÅR:

  • Undersökning med nulägesanalys av företaget och önskat läge per medarbetare.
  • 6 tillfällen med föreläsningar under 3 eller 6 månader
  • Individuella hälsoanalyser (inbody-mätning av fettprocent, muskelmassa etc).
  • Genomgång av resultat och förslag på åtgärder.
  • Övningar och tips på hur man enkelt kan få in rörelse i vardagen.
  • Uppföljning (genom kontinuerliga mätningar samt formulär innan och efter).

  Vårt hälsopaket innefattar 6 tillfällen med olika teman som alla handlar om hur man med enkla medel kan förbättra hälsa och välmående.

  Vid varje tillfälle kommer vi också lägga in lite enklare övningar för att lära ut men också för att visa hur lätt det är att tillföra fysisk aktivitet i vardagen. Små avbrott lite här och där under dagen ger också en god effekt.

  Det är inte så krångligt att lägga till lite hälsa i livet. Du får stora hälsovinster av att gå från noll träning till lite träning.

  FÖRELÄSNINGAR:

  1. Uppstart – Hälsoanalysen. Tid: ca 2 timmar
   Vart är jag, vart vill jag, när är jag där? Mätning och målsättning. 
  2. En välmående arbetsplats Tid: ca 1,5 timme
   Interaktiv workshop med målet att införa åtgärder för en välmående arbetsplats 
  3. Fysisk aktivitet och dess betydelse Tid: ca 1,5 timme
   Öka din fysiska aktivitet och få in träning i vardagen. 
  4. Kostens roll för välmående Tid: ca 1,5 timme
  5. Mental träning, sömn och stresshantering Tid: ca 1,5 timme
  6. Uppföljning – vart är vi idag? Hur mår vi? Tid: ca 2 timmar
   Summering av projekt och genomgång av resultat.

  Se till att investera i dina anställda och se till att ge dem de bästa förutsättningarna för att må bra – både utanför och på arbetsplatsen!

  Priset exkl. moms är 5 000kr/anställd vid 10-20 deltagare. Färre/fler deltagare, enstaka föreläsningar eller gruppträningspass offereras separat.

  KONTAKT

  Telefon: 070-649 55 50
  Mail: info@enskedetraningsstudio.se

  TIPS!

  Nyttja detta som naturaförmån (omfattas inte av personalens friskvårdsbidrag). 

  Läs mer om naturaförmån på Skatteverkets hemsida för att se att ni lever upp till deras regler i detta. Ni måste då erbjuda alla på er arbetsplats en plats i detta projekt.

  YTTERLIGARE STÖD?

  Önskar man som anställd sedan ha mer stöd av oss under denna tid med individuella träffar med kostrådgivning eller personlig träning eller kanske rent av ett träningskort hos oss, ja då kan de ju nyttja det friskvårdsbidrag ni erbjuder.